Login Form

สถิติการเข้าชม

128602
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
391
251
890
126110
8070
9836
128602

Your IP: 107.22.48.243
2018-04-24 23:09

พิธีรับมอบแผ่นป้ายการจัดตั้งฐานฝึกอบรมแพทย์แผนจีนระหว่างสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมัติก่อตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวและมหาวิทยาลัยเวินโจว มีภารกิจ คือ พัฒนาการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเป็นสำคัญ

พิธีรับมอบแผ่นป้ายการจัดตั้งฐานฝึกอบรมแพทย์แผนจีนระหว่างสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอนุมัติก่อตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับวิทยาลัยการแพทย์เวินโจวและมหาวิทยาลัยเวินโจว มีภารกิจ คือ พัฒนาการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนเป็นสำคัญ สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยได้ทำสัญญาลงนามความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์2559 1.ในด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาการแก่แพทย์จีนของไทย 2.ในด้านการเผยแพร่ความรู้ บริการการรักษา และแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนไทยขอบข่ายทั่วประเทศ โดยทางสถาบันจะสนับสนุนทางด้านผู้เชี่ยวชาญและเงินทุนค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆแก่สมาคม ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนจีนและผลักดันการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและรับใช้ประชาชน

วันที่ 23 มีนาคม2559 เป็นการเปิดพิธีรับมอบแผ่นป้ายการจัดตั้งฐานฝึกอบรมแพทย์แผนจีนขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีอธิการมหาวิทยาลัยบูรพา อธิการบดีวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา นายกสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทยและคณะผู้บริหารของทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม สมาคมแพทย์แผนจีน

พิธีมอบใบอนุญาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download
ประชุมสัมมนามาต...
Image Detail Image Download
พิธีมอบใบอนุญาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download
ประชุมสัมมนามาต...
Image Detail Image Download
พิธีมอบใบอนุญาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download
ประชุมสัมมนามาต...
Image Detail Image Download
บรรยายการรักษาอ...
Image Detail Image Download

บทความวิชาการ การแพทย์แผนจีน